Terug naar overzicht

 

Hoe kan ik sollicitaties makkelijk opvolgen?

U kunt de sollicitaties voor uw jobs op twee plaatsen raadplegen.

Op de pagina jobs
Klik op de titel van een jobaanbieding om de sollicitaties voor die job te bekijken.

Op de pagina Kandidaten
U krijgt het overzicht te zien van alle kandidaten die op uw jobs gesolliciteerd hebben.
Selecteer in de linkerkolom bij "Gesolliciteerd voor" de job(s) waarvain u de kandidaten wil raadplegen.

U krijgt telkens het overzicht van de kandidaten te zien met volgende info:

U kunt een of meerdere kandidaten selecteren en volgende acties ondernemen

U kunt ook kandidaten toevoegen via de link "Kandidaat toevoegen". U kunt de toegevoegde kandidaten indien gewenst linken aan een van uw jobaanbiedingen.

Klik op de naam van een kandidaat om de details van de sollicitatie te zien.

Status van het CV
U kunt statussen aan uw CV's toekennen om ze te beheren. Klik in de meerkeuzelijst om de status van een kandidaat aan te passen. Dit zijn de verschillende statussen:

Tags toekennen aan kandidaten
Gebruik tags om snel kandidaten terug te vinden. Tags zijn trefwoorden of korte omschrijvingen (bv. "Duitstalig", "Senior level", "Starter", "java", "assessment afgerond", ...) die u kan toekennen aan kandidaten om hun competenties, ervaring, status of andere relevante kenmerken te omschrijven. Op die manier kan u snel kandidaten met gelijkaardige kenmerken opvragen.

Klik op de link "Een tag toevoegen" om een tag aan een kandidaat toe te voegen. Tijdens het typen worden reeds bestaande tags automatisch gesuggereerd, zodat u ze snel kan selecteren. Op de pagina "Kandidaten" kan u bij "Tagging" de door u ingevoerde tags aanklikken om kandidaten te selecteren.